top of page

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er gekomen om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Deze regeling is dus bedoeld om zoveel mogelijk banen te behouden.

Werkgevers kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor een voorschot ontvangen.


Tegemoetkoming aanvragen


U kunt vanaf 15 februari 2021 een aanvraag doen voor de NOW vierde periode. Dit gaat over het eerste kwartaal 2021. Voor deze aanvraag gelden dezelfde voorwaarden als voor de al oudere perioden. Echter het omzetverlies over een periode van 3 maanden dient minimaal 20% te bedragen.

Let op:

Het aanvragen van een tegemoetkoming voor de eerste, tweede en derde aanvraagperiode is niet meer mogelijk.Definitieve berekening


Als u een tegemoetkoming heeft aangevraagd, dan krijgt u eerst een voorschot. Pas als het werkelijke omzetverlies bekend is, wordt de definitieve tegemoetkoming berekend. Sinds 7 oktober 2020 kunt u de definitieve berekening aanvragen van de tegemoetkoming voor de eerste aanvraagperiode.

De data waarop u een aanvraag kunt doen voor de definitieve berekening voor de andere aanvraagperiodes, zijn nu nog niet bekend.


NOW eerste periode


Het UWV is druk bezig met de controle van de uitkering over de eerste NOW periode. Naar nu al blijkt betekent het dat ondernemers die de aanvraag niet juist hebben ingediend een behoorlijk bedrag moeten gaan terugbetalen.

Gelukkig is het UWV wel bereid om betalingsregelingen te sluiten. Wil je meer informatie weten over het terugbetalen dan kan worden gebeld met het UWV. Het telefoonnummer is 088-898 20 04.


De betalingskorting is uitgekleed.

Veel belastingplichtigen waren verbaasd bij het ontvangen van een voorlopige aanslag. Betaalde je de voorlopige aanslag in 1 keer dan ontving je een mooie belastingkorting. De betalingskorting is nu uitgekleed. Hoe kan dit nu?

Door de Coronacrisis heeft de regering het rentepercentage voor de invorderingsrente verlaagd naar 0.01%. Dit ter voorkoming van hogere kosten voor ondernemers. Ondernemers die al in een moeilijke fase zitten worden hierdoor beschermd tegen hoge rentelasten. Aan de andere kant betekent het ook dat de regering een correctie toepast op de betalingskorting. De ene maatregel heeft dus met de andere maatregel te maken.

Deze maatregel duurt tot 31 december 2021.


Te laat betalende grote bedrijven.

Sinds kort is het voor het midden- en kleinbedrijf mogelijk om melding te maken dat grote bedrijven de facturen niet op tijd overmaken. De overheid wil namelijk onderzoeken of het nodig is om de betaaltermijnen terug te dringen. Sommige bedrijven hanteren al een betalingstermijn van 60 dagen. Het voornemen is om de betalingstermijn wettelijk te gaan vastleggen op 30 dagen.

Reden is dat grote bedrijven de facturen steeds later gaan betalen.

Heeft u een klacht over een betalingstermijn dan kunt u dat anoniem melden.

Hieronder staat de link, met het online formulier:

Comments


Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page