top of page

Disclaimer

Met het bezoeken van de website www.belastingadvieslangenberg.com aanvaardt u de volgende voorwaarden:

1. Ondanks het feit dat deze website voortdurend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan        het toch voorkomen dat uit de website en de achterliggende dienstverlening problemen voortvloeien.

2. Belastingadvies Langenberg (en haar werknemers) zijn echter niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige        informatie vermeld op de website www.belastingadvieslangenberg.com. Hetzelfde geldt voor het bestaan van              virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur binnen www.belastingadvieslangenberg.com. en is        evenmin aansprakelijk voor ‘schadeveroorzakend’ gebruik van de website.

3. Aan deze website zijn, door middel van links, websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te              verstrekken. Belastingadvies Langenberg (en haar werknemers) zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de      op deze wijze met haar website verbonden websites.

4. Belastingadvies Langenberg heeft het recht om de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te        verwijderen.

5. Het bezoeken van deze website wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De absoluut bevoegde rechter        in het arrondissement waar Krommenie onder valt heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd kennis te nemen        van direct of indirect uit het bezoek van de website www.belastingadvieslangenberg.com, althans van de                      website(s) Belastingadvies Langenberg voortvloeiende geschillen met Belastingadvies Langenberg.

6. Belastingadvies Langenberg heeft het recht om de in deze disclaimer genoemde voorwaarden geheel of                      gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden        uitsluitend nadat deze schriftelijk door Belastingadvies Langenberg zijn aanvaard.

    Krommenie, januari 2019.

bottom of page