top of page

Inschrijving in het UBO register

Vanaf 27 september jl. zijn organisaties verplicht om zich in te schrijven in het UBO register. De logische vraag is: Wat is het UBO register.

Allereerst: het UBO register is ontstaan door Europese regelgeving. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owners (wie is uiteindelijk de belanghebbende). Het gaat hier om mensen die een economisch belang van meer dan 25% hebben in een organisatie. Of eigenaar zijn van een organisatie.Elk EU land dient dit register op te zetten. Doel is het voorkomen van witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Voordeel van dit register is:

- Duidelijkheid wie er beslissingsbevoegdheid heeft binnen een onderneming

- En geeft dan meteen antwoord op de vraag wil ik met die partij wel zaken doen.

In Nederland is het de Kamer van Koophandel die het UBO register onderhoud.

De volgende organisaties dienen zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen

 • stichtingen

 • verenigingen:

 • met volledige rechtsbevoegdheid

 • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming

 • onderlinge waarborgmaatschappijen

 • coöperaties

 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen

 • rederijen

 • Europese naamloze vennootschappen (SE)

 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)

 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Jij als ondernemer hoeft niet direct actie te ondernemen. Het is namelijk zo dat de Kamer van Koophandel aan iedere ondernemer die het betreft een brief stuurt. De opgaaf in het register dient voor 27 maart 2022 te zijn verzorgd.

Je hoeft echter niet te wachten totdat de uitnodiging wordt ontvangen. Nu al kan je online de opgaaf doen.

Als je informatie wilt over een ondernemer dan kan een opgaaf worden opgevraagd bij de Kamer van Koophandel. Dit kan online of via KVK Dataservice. Kosten hiervoor zijn € 2,50

Mochten er vragen zijn dan hoor ik dat graag.

Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page