top of page

Vrijwilligersvergoeding


Vrijwilligersvergoeding

Een vereniging/stichting heeft vaak medewerkers nodig die de vereniging/stichting draaiende willen houden. Een gebrek aan medewerkers kan ertoe leiden dat het besluit wordt genomen om een vrijwilligersvergoeding in het leven te roepen.

De Belastingdienst gaat hier soepel mee om indien de vereniging/stichting zich aan de spelregels houdt.

De spelregels zijn als volgt:

1. Het vrijwilligerswerk mag niet worden gezien als een beroep.

Hier kan worden gedacht aan een hovenier die tegen betaling een tuin onderhoud

bij een kinderdagverblijf. Dit wordt gezien als beroepsmatig.

2. De betreffende organisaties behoren niet onder de vennootschapsbelasting te

vallen. Veelal zijn dit sportverenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk.

3. Er worden forfaitaire bedragen uitbetaald. Deze bedragen zijn lager dan een

marktconforme beloning.

Leeftijd Per jaar maximaal Per maand maximaal Per uur maximaal

Jonger dan 23 jaar € 1.500 € 150 € 2,50

23 jaar en ouder € 1.500 € 150 € 4,50

Bovenstaande bedragen aan vrijwilligersvergoedingen gelden per organisatie. Mocht u bij meerdere organisaties een vrijwilligersvergoeding ontvangen dan dient u zelf na te gaan of u niet te hoog uitkomt.

Heeft u een bijstandsuitkering dan is in eerste instantie maximaal per maand vrijgesteld een bedrag van € 95 tot een maximum van € 765 per jaar.

Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page