top of page

Checklist inkomstenbelasting

Particulieren belastingadvies Langenberg Krommnie

Welke informatie is er nodig?

Hieronder een handige checklist, zo voorkomt u dat u zaken vergeet.

 

 • Een kopie van de ingediende aangifte inkomstenbelasting voorgaand jaar;

 • De jaaropgaven van de werkgever (indien niet voorhanden dan de decemberspecificatie. Als het goed is staan hier namelijk de jaartotalen ook op);

 • Heeft u meerdere werkgevers of werkgevers gehad, ook hiervan de jaaropgaven;

 • Alle jaaroverzichten van de banken (ook de jaarrekeningen van de minderjarige kinderen).

 

Indien van toepassing:

 

 • De jaaropgaven van de pensioenuitkeringen;

 • De betaalde partneralimentatie;

 • De naam, adres, woonplaats, BSN en geboortedatum van degene die de alimentatie ontvangt;

 • Alle jaaroverzichten van de beleggingen;

 • De WOZ- waarde van uw woning;

 • De jaaropgaaf van de hypotheek;

 • Indien van toepassing, de afrekening van de notaris bij de koop, verkoop van de woning;

 • Een overzicht met bewijzen van de giften;

 • De zorgkosten welke niet zijn vergoed en niet onder het eigen risico vallen;

 • Een overzicht van de betaalde studiekosten;

 • Een overzicht van alle schulden;

 • De reeds betaalde voorlopige aanslagen of

 • De reeds ontvangen voorlopige teruggaven;

Graag verzorg ik voor u al dit soort zaken om een zo helder mogelijk beeld te geven voor uw belastingaangifte.

 

U kunt mij altijd bellen of mailen.

 

 

 

bottom of page